Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji charytatywnych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłaci

Czytaj więcej...

Dofinansowanie dla biznesu na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Zestawienie projektów, które mają przyznaną subwencję w obecnym kwartale:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Wszechstronne unowoczesnienie modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego systemu B2B.

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Budowa i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Kompletne stworzenie Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii - Materiały i biomateriały” oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM”

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych w krajach układu współpracy prawnej- Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

Implementacja zaawansowanego integratora B2B umożliwiającego automatyzację modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi|Kompleksowe połączenie systemów telekomunikacyjnych w celu automatyzacji modeli biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Jan a Dostawcami i Odbiorcami obuwia sportowego.

Kompleksowe połączenie systemów mobilnych w ramach platformy B2B grupy DABKOMP Sp. z o.o i Partnerów Biznesowych na rzecz wzrostu konkurencyjności podmiotów.

Międzynarodowa zaawansowana platforma kojarząca zleceniodawców i wykonawców projektów zdalnych oraz wspierająca procesy związane z nawiązywaniem, realizacją i koordynacją współpracy.

Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym heteroatomem

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wdrożenie unikatowej e-usługi polegającej na automatycznym badaniu opinii użytkowników sieci Internet wraz z semantyczną ekstrakcją informacji opartą o algorytmy sztucznej inteligencji - Mobuzzer.

Zaprojektowanie Planu rozwoju eksportu dla Wytwórni Wyrobów Czekoladowych DOTI drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy o potencjale eksportowym, najlepszych kierunkach działalności eksportowej i najbardziej skutecznych działaniach na wybranych rynkach zagranicznych

Platforma usług szkoleniowych on-line: Opracowanie funkcjonalno-programistyczne oraz zaimplementowanie od a do Z w pełni nowatorskiego procesu e-learningowego w formule WEB 3.0.

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez Leasing innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych

Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra - Ogólnopolskiego Centrum badań, edukacji i monitorowania problemów prokreacji, zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań”

Zaprojektowanie e-usługi Biz On Dash, inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zaprojektowanie nowoczesnego serwisu Analizator BIK, weryfikującego zobowiązania, dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty.

Stworzenie interaktywnej platformy z inteligentnym dopasowaniem i optymalizacją parametrów wyszukania i doboru powierzchni, lokalizacji i wyposażenia dla podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych.

Zaprojektowanie zdalnego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę

Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowani rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu.

Wdrożenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej automatyczne przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy użytkownikami w pełni kompleksowego procesu.|Zaprojektowanie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej. Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń.

System B2B obejmujący procesy: zakupów, sprzedaży, prognozowania i obsługi księgowej realizowane pomiędzy Hurtownią Artykułów Mleczarskich EDAM Edward Gromiak a partnerami

Utworzenie oraz wdrożenie platformy informatycznej typu B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy spółką handlową Inspirion Polska a jej kluczowymi kontrahentami.

Uzyskanie ochrony autorskiejna wynalazek CathAIO- elektorda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych - elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych.

Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej dla przedsiębiorstwa Badawczo-Produkcyjnego FORKOS Sp z. o.o. na zdalnie sterowane urządzenie zanurzalne

Wdrożenie dedykowanego procesu zdalnego typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację modeli biznesowych pomiędzy Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., a partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B upraszczającego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w świadczeniu usług merchandisingowych i organizacji akcji promocyjnych.

Zaimplementowanie od podstaw mobilnego procesu Consultia24.pl integrującego współprace multiagencji finansowo-ubezpieczeniowej Consultia Sp. z o.o. oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych będących jej Partnerami.|Zaimplementowanie od podstaw internetowego procesu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie realizacji zamówień i dostaw na rynku farmaceutycznym.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy EL-MED Marcinkowscy Sp. J. poprzez automatyzację aktualnego modelu realizacji zleceń medycznych z partnerami biznesowymi

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy PROFIN Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Zaimplementowanie od podstaw przez MoSoCo Sp. z o.o. modelu telekomunikacyjnego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B pomiędzy NZOZ nr 1 Szalewski Grzegorz i jego partnerami w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie skierowań na badania specjalistyczne i diagnostyczne, obiegu wyników badań oraz świadczenia usług medycznych.

Wdrożenie modelu telekomunikacyjnego Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów wraz z portalem WWW, aplikacją mobilną oraz fakturowaniem dla klientów w formule SaS w celu automatyzacji współpracy elektronicznej.

Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na: Sposób i system przestrzennej wizualizacji obiektów oraz układ sterowania platformą zawartą w tym systemie, zwłaszcza dla wirtualnej przymierzalni.

Wsparcie na realizację fazy regionalnej (europejskiej) międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku dotyczącego izolacji termicznej w przeszkleniach

WszystkoNaRaty.pl - Wdrożenie portalu aukcyjnego w modelu B2C/B2B, w ramach którego jedyną dostępną formą finansowania zakupów jest zaciągnięcie kredytu ratalnego, gotówkowego lub na karcie kredytowej

Zoptymalizowanie aktualnego modelu produkcji płyt styropianowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznegoTagi:

Wolne miejsca na szkolenia i spotkania

Wolne miejsca na szkolenia i spotkania

Gorąco zapraszamy Wszystkich Pracowników, Handlowców do skorzystania z najbliższych kursów: Etykieta biznesowa i profesjonalizm - tryb uproszczony, hotel „Biały Orzeł” w Kowarach, trener

Wyjazdy i kongresy

Wyjazdy i kongresy

Szkolenia i panele badawcze Do tej pory wykładowcy z naszego zespołu uczestniczyli w następujących sympozjach, szkoleniach a także wyjazdach ogólnoświatowych: Elektronika, obwody i systemy (ICE

Programy gimnazjalne – wyjazdy do Stanów

Programy gimnazjalne – wyjazdy do Stanów

Nasza agencja organizuje warsztaty i programy standaryzacyjne dla nastolatków relokujących się z rodzinami do USA lub Anglii. Pozwalaja one na szybką migrację do docelowej placówki edukacyjnej.